Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

kiem tra dinh ky lan 3 mon toan lop 5

Lượt xem:128|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Đề kiểm tra định kỳ lần III Môn toán – lớp 5 Phần I.. Trắc nghiệm 1. 14 ngày = …………..giờ A. 140 B. 336 C. 840 D. 168 2. 4,5 phút = …………. giây A. 108 B. 45 C. 270 D. 54 3. giờ = ………………phút. A. 4 B. 4,8 C. 9,6 D. 24 4. 72 giây = ……………phút. A. 4320 B. 12 C. 1,2 D. 7,2 5. Diện tích hình tròn bán kính 1cm là: A. 3,14 B. 31,4 C. 0,314 D. 6,28 6. Diện tích hình tam giác được tính bởi công thức nào? A. S = (a + h) : 2 B. S = a x h : 2 C. S = x D. S = a x h Phần II. Tự luận. 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 3000 dm3 = ……….m2 1500cm3 = ………….dm3 0,202 m3 =………..dm3 238 dm3 = …………..dm3 2. Tìm x. a) 4,5 x x = 11,06 + 2,44 b) 9,9 : x = 6,4 – 5,08 3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 1,2m; chiều dài 2m; chiều rộng kém chiều dài 0,5m. Tính thể tích. 4. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn. Trung bình cứ 100m2 thu được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc?