/1

kiem tra dinh ky lan 3 mon toan lop 5

Upload: HangMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 258|Tải về: 0

Đề kiểm tra định kỳ lần III Môn toán – lớp 5 Phần I.. Trắc nghiệm 1. 14 ngày = …………..giờ A. 140 B. 336 C. 840 D. 168 2. 4,5 phút = …………. giây A. 108 B. 45 C. 270 D. 54 3. giờ = ………………phút. A. 4

[Ẩn quảng cáo]