/2

Kiểm tra GDCD 7 tiết 27 tuần 27.

Upload: ViRUs.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 806|Tải về: 12

: 27 ns : Tiết : 27 nd : KIỂM TRA VIẾT MỘT TIẾT. I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA - Kiểm tra kiến thức của học sinh nhằm đánh giá năng lực của học sinh. - Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : Tự luận III. THIẾT LẬP MA TRẬN : Mức độ Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Thấp cao  Chủ đề 1 : Bảo vệ chăm sóc trẻ em Nêu quyền được bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em   Số câu : 1 Số điểm : 2 Tỉ lệ 20 % Số câu :1 Số điểm :2 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm : Số câu: Số điểm : Số câu:1 2điểm= 20 % Chủ đề 2 : Bảo vệ môi trường  Nêu nhận xét và biện pháp bảo vệ môi trường ở địa phương  Số câu : 1 Số điểm : 3 Tỉ lệ 10 % Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm : Số câu:1 Số điểm :3 Số câu: Số điểm : Số câu:1 3điểm= 30 % Chủ đề 3 : vệ di sản văn hóa Nêu được khái niệm , kể tên 4 di sản văn hóa   Số câu : 1 Số điểm : 5 Tỉ lệ 50 % Số câu: Số điểm: Số câu: 1 Số điểm: 5 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm : Số câu:1 5điểm=50 % Tổng số câu :3 Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ 100 % Số câu:1 Số điểm:2 20% Số câu:1 Số điểm:5 50% Số câu:1 Số điểm: 3 Tỉ lệ: 30 % Số câu: Số điểm: 0% Số câu:3 Số điểm:10 100%  IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA: 1 .Hãy nêu quyền được bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục của trẻ em (2đ) 2 .Em hãy nêu một số nhận xét về tình hình ô nhiễm môi trường nơi em ở và đề xuất những biện pháp nhằm bảo vệ ,giữ gìn môi trường trong sạch . 3 .Hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá . Kể tên 4 di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESSCO công nhận mà em biết V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM Câu 1 : a. Quyền được khai sinh và có quốc tịch. b. Quyền được sống chung với bố mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình. c. Quyền được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia hoạt động văn hoá, thể thao. d. Quyền được bảo vệ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục. e. Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể danh dự và nhân phẩm. Câu 2 : di sản văn hoá vật thể : Cố đô Huế , phố cổ Hội An ,Thánh địa Mĩ Sơn, Vịnh Hạ Long .... 1 di sản văn hoá phi vật thể : Nhã nhạc cung Đình, cồng chiệng Tây Nguyên ..... Câu 3 : Học sinh nêu ví dụ nhặt rác , tuyên truyền,cổ động …