/2

Kiểm tra GDCD 7 tiết 27 tuần 27.

Upload: ViRUs.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1112|Tải về: 13

: 27 ns : Tiết : 27 nd : KIỂM TRA VIẾT MỘT TIẾT. I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA - Kiểm tra kiến thức của học sinh nhằm đánh giá năng lực của học sinh. - Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : Tự luận III. THIẾT LẬP MA TRẬN : Mức độ Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu

[Ẩn quảng cáo]