/3

KIEM TRA GIUA KI II -LOP 9

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 151|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC NHƠN TRẠCH TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : NGỮ VĂN 9 Thời gian : 90 Phút ( Không kể thời gian phát đề )I. Trắc nghiệm : 2 đ ( Mỗi câu 0,25 đ ) 1. Văn bản Bàn về đọc sách được trích từ cuốn sách nào ? A. Bàn luận về phép học . B. Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách . C. Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồ của sức sống dân tộc . D. Ý nghĩa văn chương . 2. Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten được viết theo kiểu văn bản nào? A. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống B. Nghị luận xã hội C. Nghị luận văn chương D. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo...