/6

kiểm tra hình 7 chương 2

Upload: HoangMinhLong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 128|Tải về: 1

MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA: Môn hình học 7 – Tiết 46 Chủ đề kiểm tra Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1. Tổng ba góc của một tam giác 1 1,5  1 1,5  2. Hai tam giác bằng nhau 1 1 1 2 1 1 3 4  3. Các dạng tam giác đặc biệt 1 1,5 1 2 1 1 3 4,5 Tổng số câu 2 1 2 2 7  Tổng số điểm 2,5 1,5 4 2 10  Chữ số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi. Chữ số phía dưới bên phải mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó. Họ và tên: ……………………………. Lớp 7…… KIỂM TRA CHƯƠNG II Môn hình học 7 – Tiết 46 Đề số 1 Câu : (1điểm) Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của hai tam giác. Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết – kết luận. Câu 2: ( 1,5 điểm) Phát biểu định nghĩa tam giác cân. Nêu tính chất về góc của tam giác cân. Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết – kết luận. Câu 3: (1,5 điểm) Cho (ABC có = 60. Tìm góc  và biết  = 2. Câu 4: (2điểm) Cho tam giác nhọn ABC, vẽ AH vuông góc với BC, (HBC). Tính chu vi của (ABC, biết AB = 15cm; AH = 12cm; HC = 16cm. Câu 5: (4 điểm) Cho (ABC có cạnh BC = 2AB. Gọi M là trung điểm của BC và D là trung điểm của BM. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DA = DE. Chứng minh rằng: (DAB = (DEM AB // ME (MEC cân. Bài làm                                                Họ và tên: ……………………………. Lớp 7…… KIỂM TRA CHƯƠNG II Môn hình học 7 – Tiết 46 Đề số 2 Câu : (1điểm) Phát biểu trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc của hai tam giác. Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết – kết luận. Câu 2: (1,5 điểm) Phát biểu định nghĩa tam giác vuông cân. Nêu tính chất về góc của tam giác vuông cân. Vẽ hình minh hoạ và ghi giả thiết – kết luận. Câu 3: (1,5 điểm) Cho (ABC có  = 40. Tìm góc và biết = 3. Câu 4: (2điểm) Cho tam giác nhọn ABC, vẽ AH vuông góc với BC, (HBC). Tính chu vi của (ABC, biết AC = 20cm; AH = 12cm; BH = 5cm. Câu 5: (4 điểm) Cho góc nhọn xÂy, trên tia Ax lấy điểm B, trên tia Ay lấy điểm C sao cho AB = AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh: (AMB = (AMC Từ M vẽ đường thẳng song song với AC cắt cạnh AB tại E. Chứng minh: EAM = EMA ( là ký hiệu góc) Trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AF = AE. Chứng minh (EBM = (FMC Bài làm               Đáp án Đề số1 Câu Bài giải BIỂU ĐIỂM 1 câu đúng cho 0,5điểm 1điểm 2 a đúng cho 0,5điểm. b đúng cho 1điểm. 1,5điểm 3 Áp dụng định lý tổng ba góc vào ABC, ta có: