/6

kiểm tra hình 7 chương 2

Upload: HoangMinhLong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 291|Tải về: 1

MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA: Môn hình học 7 – Tiết 46 Chủ đề kiểm tra Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng     Cấp độ thấp Cấp độ cao    1. Tổng ba góc của một tam giác  1 1,5   1 1,5   2. Hai tam giác bằng nhau 1 1  1 2 1 1 3 4   3. Các dạng tam giác đặc b

[Ẩn quảng cáo]