Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kiem tra hinh hoc 9 chuong 3(Ma tran, de, dap an)

Lượt xem:358|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

KIỂM TRA (1 tiết) CHƯƠNG III -HÌNH HỌC Môn TOÁN – Lớp 9 A . MỤC TIÊU: - Kiến thức:Nắm vững kiến thức về : Góc với đường tròn; Tứ giác nội tiếp; Độ dài đường tròn-cung tròn; Diện tích hình tròn-hình quạt tròn; Quĩ tích cung chứa góc - Kĩ năng: + Nhận biết được các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp; quĩ tích cung chứa góc + Tính toán được số đo góc; Độ dài đường tròn-cung tròn; Diện tích hình tròn-hình quạt tròn. + Chứng minh được góc bằng nhau; tứ giác nội tiếp. - Thái độ: Cẩn thận , chính xác trong vẽ hình, tính toán, chứng minh . B . MA TRẬN ĐỀ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng  TN TL TN TL TN TL  Góc với đường tròn  1 0,5  1 0,5 Độ dài đường tròn-cung tròn  1 0,5  1 3 2 3,5 Diện tích hình tròn-hình quạt tròn  2 1  2 4 4 5 Tứ giác nội tiếp 1 0,5 1 0,5  2 1  Tổng 1 0,5 5 2,5 3 7 9 10 C. NỘI DUNG ĐỀ: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất : Câu 1: Cho góc BAC = 300 là góc nội tiếp chắn cung BC trong (O;R). Số đo cung nhỏ BC bằng: A. 120o B. 30o C. 60o D. 15o Câu 2: Hình nào sau đây không nội tiếp được A. Hình vuông B. Hình chữ nhật C.Hình thang cân. D. Hình thoi Câu 3:Cho các số đo = 500 , OB = R . Squạt OBmA là: A. B. C. D. Câu 4: Tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn có =1200 thì bằng A. 1200 B. 900 C. 600 D. 300 Câu 5: Bán kính hình tròn tăng gấp 4 lần, thì diện tích hình tròn tăng gấp mấy lần? A. 4 B. 8 C. 12 D. 16 Câu 6: Cho hình vẽ , biết = 350, sđ cung BC = 200 , khi đó số đo sđ cung EF là A/ 550 B/ 900 C/ 500 D/ 150 II. Tự luận (7điểm) Cho đường tròn (O, 5cm) ,hai bán kính OA, OB tạo thành góc ở tâm = 600 a/ Tính độ dài cung nhỏ AB và độ dài cung lớn AB(3đ) b/ Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB với 2 bán kính OA, OB(2đ) c/ Tính diện tích hình viên phân tạo bởi cung nhỏ AB và dây AB(2đ) Đáp án: I.TRẮC NGHIỆM(3Đ) câu 1 2 3 4 5 6 chọn C D A C D B II.TỰ LUẬN:7Đ a/ 5,233cm Độ dài cung lớn AB là: 26,167cm b/ c/