/2

Kiem tra hinh hoc 9 chuong 3(Ma tran, de, dap an)

Upload: HuongQuynh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 637|Tải về: 2

KIỂM TRA (1 tiết) CHƯƠNG III -HÌNH HỌC Môn TOÁN – Lớp 9 A . MỤC TIÊU: - Kiến thức:Nắm vững kiến thức về : Góc với đường tròn; Tứ giác nội tiếp; Độ dài đường tròn-cung tròn; Diện tích hình tròn-hình quạt tròn; Quĩ tích cung chứa góc - Kĩ năng: + Nhận biết được các loại góc với đường tròn, tứ giác

[Ẩn quảng cáo]