/6

KIỂM TRA HKII Địa 7 (Ma trận, đề, đáp án)

Upload: BeeLee.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 397|Tải về: 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Địa lí 7 Thời gian: 45 phút Ma trận đề: Đề lẽ Mức độ nhận thức Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp  Các khu vực Châu Phi  Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, kinh tế của khu vực Bắc Phi và Trung Phi.   30% TSĐ = 3

[Ẩn quảng cáo]