/3

kiem tra hoc ki I sinh 7 co ma tran

Upload: VietTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 286|Tải về: 1

Trường THCS Nam Hưng Kiểm tra học kì I Môn sinh học 7 (Thời gian làm bài 45 phút)     Nội dung Mức độ nhận thức Tổng   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng    TN TL TN TL TN TL   Chương mở đầu Câu 1.3 0,5 đ      1 câu 0,5 đ  ChươngI: Ngành động vật nguyên sinh Câu 1.5 0,5

[Ẩn quảng cáo]