/1

Kiểm tra học kì I toán 7

Upload: AnhThu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 228|Tải về: 0

Kiểm tra học kì I toán 7 Câu 1( 2,5đ) : Tìm x,y biết: a) x:3 = y:4 và x.y = 20 b) x+1= y+5 Câu 2(3đ) : Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành một công việc như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của các đội tương ứng là 5 ngày, 6 ngày và 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người biết rằng số công n

[Ẩn quảng cáo]