Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kiểm tra học kì I toán 7

Kiểm tra học kì I toán 7 Câu 1( 2,5đ) : Tìm x,y biết: a) x:3 = y:4 và x.y = 20 b) x+1= y+5 Câu 2(3đ) : Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành một công việc như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của các đội tương ứng là 5 ngày, 6 ngày và 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người biết rằng số công nhân của cả ba đội là 118 người và khả năng làm việc của mỗi người đều như nhau. Câu 3(2,5đ) : Tính A = 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + … + 1/ 98.99 + 1/ 99.100 Câu 4(2đ): Tìm a,b,c (a+1) : 2 = (b+2) : 3 = (c+2) :4 và 3a – 2b +c = 105

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:56|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: