Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kiểm tra học kì I toán 7

Lượt xem:112|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Kiểm tra học kì I toán 7 Câu 1( 2,5đ) : Tìm x,y biết: a) x:3 = y:4 và x.y = 20 b) x+1= y+5 Câu 2(3đ) : Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành một công việc như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của các đội tương ứng là 5 ngày, 6 ngày và 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người biết rằng số công nhân của cả ba đội là 118 người và khả năng làm việc của mỗi người đều như nhau. Câu 3(2,5đ) : Tính A = 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + … + 1/ 98.99 + 1/ 99.100 Câu 4(2đ): Tìm a,b,c (a+1) : 2 = (b+2) : 3 = (c+2) :4 và 3a – 2b +c = 105