/8

kiểm tra học kỳ ngữ văn 6

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 266|Tải về: 0

PGD: HUYỆN M’DRĂK KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG: THCS TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: NGỮ VĂN 6Tiết 28. Tuần 7.KIỂM TRA VĂNPhần I/ Trắc nghiệm (3điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất ghi vào giấy kiểm tra. Câu 1: Nhân vật chính trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” là ai? Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh. Thủy Tinh. Mị Nương.

[Ẩn quảng cáo]