/5

KIỂM TRA LỊCH SỬ 8- 45 PHÚT

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 273|Tải về: 0

Trường THCS Nguễn Chí Thanh Thứ ….ngày…..tháng …năm 2010Họ và tên:…………………………………………….Lớp 8 KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Sử 8ĐiểmTNKQNhận xét của GVA/ Trắc nghiệm khách quan. (4đ)I/ Hãy khoanh tròn trước chữ cái có câu trả lời đúng nhất. (1,5đ)1. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng gồm mấy đẳng cấp?2 đẳng cấp.3 đẳng cấp.4 đẳng cấp.5 đẳng cấp.2. Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản?Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị.Sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế tư bản.Cả 3 nguyên nhân trên.3. Bản giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là nước như thế nào?a. Bị Mĩ đô hộb. Bị Anh đô hộc. Trở thành nước tư bản giàu mạnhd. Bị Pháp đô hộ.4. Năm 1885, ở Aán Độ thành lập Đảng Quốc Đại...