/13

kiem tra sinh 8 tiet 57

Upload: LeVanLuat.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 716|Tải về: 1

 KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: SINH HỌC- LỚP 8Tiết theo PPCT: 55Ma trậnNội dungMức độ đánh giáTổngNhận biếtThông hiểuVận dụngTNKQTLTNKQTLTNKQTL1.Lập khẩu phần ăn411313572. Tìm hiểu chức năng của tủy sống4 11253Tổng5354131110Đề 1 KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: SINH HỌC- LỚP 8Tiết theo PPCT: 55Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 2 điểmKhoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng:Câu 1. Dung dịch dùng làm chất kích thích trong thí nghiệm tìm hiểu chức năng của tủy sống là gì?A.Nước B. Dung dịch HClC. Dung dịch H2SO4 D. Dung dịch muối NaClCâu 2. Hiện tượng quan sát được trong bước 1 của thí nghiệm tìm hiểu chức năng của tủy sống là gì?A. Chi sau và chi trước đều coB. Chi sau co, chi trước không coC. Chi sau không co, chi trước coD. Cả 2 chi đều không coCâu 3. Vị trí của tủy...