Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

KIEM TRA TIET 36 DAI SO 8 CHUONG 2

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BUK TRA MÔN TOÁN 8 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Thời gian: 45 phút Họ và tên HS: ……………………………… Lớp: 8… ĐỀ: Bài 1(2đ): Phát biểu quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức? Aùp dụng: Tính: Bài 2(2đ): Rút gọn các phân thức sau: a) b) Bài 3(2đ): Rút gọn các phân thức sau rồi quy đồng mẫu thức: và Bài 4(2đ): Cho biểu thức: Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A có nghĩa. Rút gọn biểu thức A. Bài 5(2đ): Biến đổi các biểu thức sau thành một phân thức đại số. a) b) BÀI LÀM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM: Bài Đáp án Thang điểm  1 (2đ)  Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:129|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: