/3

KIEM TRA TIET 36 DAI SO 8 CHUONG 2

Upload: BangBuBam.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 231|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BUK TRA MÔN TOÁN 8 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Thời gian: 45 phút Họ và tên HS: ……………………………… Lớp: 8… ĐỀ: Bài 1(2đ): Phát biểu quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức? Aùp dụng: Tính: Bài 2(2đ): Rút gọn các phân thức sau: a) b) Bài 3(2đ): Rút gọn các phân thức sau rồi quy đồng mẫu thức: và Bài 4(2đ): Cho biểu thức: Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A có nghĩa. Rút gọn biểu thức A. Bài 5(2đ): Biến đổi các biểu thức sau thành một phân thức đại số. a) b) BÀI LÀM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM: Bài Đáp án Thang điểm  1 (2đ)  Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu thức.