/1

Kiem tra trac nghiem So hoc 6-Uoc chung lon nhat

Upload: MinhDinhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 335|Tải về: 1

Họ và Tên:.............................................................Đề số : Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán SH lớp 6 17. Ước chung lớn nhất Điểm Lời phê của thầy giáo  Câu 129 Chỉ ra kết quả sai. Hai số có tổng là 270, ước chung lớn nhất của chúng là 18 là hai số: 126 và 144 54 và 216 72 và 198 36 và 234 18 và 252 Câu 130 Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được câu đúng. A. ƯCLN(540, 630) là 1) 15 B. ƯCLN(16, 48, 150) là 2) 4 C. ƯCLN(60, 90, 135) là 3) 2 D. ƯCLN(24, 72, 280) là 4) 30 5) 8 Câu 131 Một đám đất hình chữ nhật dài 72m rộng 40m. Người ta muốn chia đám đất thành các khoảnh hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Cạnh hình vuông lớn nhất có thể là: 12m B. 4m C. 6m D. 8m Câu 132 Chỉ ra kết quả sai. Các cặp số tự nhiên có tích bằng 4050, ƯCLN bằng 3 là: 3 và 1350 6 và 675 9 và 450 27 và 150 54 và 75 Câu 133 Điền vào chỗ trống ƯCLN của 136 và 306 là.......... ƯCLN của 650 và 70 là.......... ƯCLN của 315 và 165 là.......... ƯCLN của 546, 693, 168 là.......... Câu 134 Số nguyên lớn nhất mà khi chia 13511, 13903, 14589 cho số đó ta được cùng một số dư là số nào ? 28 49 98 Là một bội số của 7 lớn hơn 49 Là một bội số chẵn của 7 lớn hơn 98 Câu 135 Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 272 và ước chung lớn nhất của chúng là 34. Câu 136 Một lớp học sinh có 28 nam và 24 nữ. Khi đi tham quan các em muốn chia thành các nhóm sao cho trong mỗi nhóm có số Nam, số Nữ bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nhóm ? Cách chia nào để mỗi nhóm có số học sinh ít nhất. Câu 137 Tìm hai số tự nhiên có tích bằng 567 và ƯCLN của chúng bằng 9.