/2

Kiến thức ôn tập chương III, IV đại số 7

Upload: ThuTrangVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 417|Tải về: 5

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC 2008 – 2009 A. CHƯƠNG III – THỐNG KÊ 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số: Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu la một giá trị của dấu hiệu. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấ

[Ẩn quảng cáo]