/29

Kinh nghiệm chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Hoàn Long

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 291|Tải về: 3

KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞA. ĐẶT VẤN ĐỀI. CƠ SỞ LÝ LUẬNLịch sử phát triển của tất cả các cường quốc trên thế giới đã cho chúng ta bài học kinh nghiệm quý báu: Muốn phát trển đất nước thì phải biết đi tắt đón đầu, đầu tư mạnh cho giáo dục và khoa học công nghệ. Nhiều nước vốn nghèo về tài nguyên mà trở thành một nước giàu thì một trong những lý do chính là họ sớm coi trọng giáo dục. Ở nước ta đi lên xây dựng CNXH từ xuất phát điểm thấp, lại trải qua biết bao biến động mất mất lớn lao của những năm tháng chiến tranh ác liệt. Cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến giáo dục. Ý thức được điều đó, trong nghị quyết TƯ 2 khóa 8 Đảng ta đã thể hiện rõ rệt sự đổi mới tư...