/16

KINH NGHIỆM GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 555|Tải về: 6

Phần thứ nhấtĐẶT VẤN ĐỀChương trình toán của tiểu học có vị trí và tầm quan trọng rất lớn. Toán học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về số học, các số tự nhiên, các số thập phân, các

[Ẩn quảng cáo]