/13

Kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy ... vật lí 7

Upload: HuongPham.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 132|Tải về: 0

a. lý do chọn đề tài Việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy trong nhà trường nói chung đang được sự quan tâm đăc biệt của ngành giáo dục. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách phát huy những ưu thế của lĩnh vực CNTT, phải biết tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.Việc đưa CNTT vào giảng dạy những năm gần đây đã chứng minh, công nghệ tin học đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình dạy học, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy học. CNTT là phương tiện để tiến tới “xã hội học tập”. Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu “đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng dẫn học CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học ở các môn”. Qua thực tế giảng dạy ở trường THCS nhận thấy môn vật lý là một môn học có rất nhiều nội dung cần các hình ảnh trực quan, các câu hỏi trắc nghiệm .v.v. sẽ đem lại hiệu quả cao nếu được ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Từ những lý do cơ bản trên cùng với thực tế giảng dạy bộ môn vật lý 7 ở trường THCS Tà Chải Huyện Bắc Hà tôi viết kinh nghiệm mang tên “ Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chương III - Điện học – Vật lí 7” b. đặc điểm tình hình 1/ Thuận Lợi. Hiện nay Bộ giáo dục và các các cơ quan quản lí giáo dục đặc biệt quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, năm học 2008 – 2009 là năm học ứng dụng công nghệ thông tin. Tại trường THCS Tà Chải hiện nay đã có các phòng thực hành bộ môn (Vật lí, Hóa học, sinh học). Đặc biệt nhà trường đã được trang bị máy chiếu MULTIMEDIA là phương tiện giúp giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học hết sức hiệu quả. Các giáo viên giảng dạy nhiệt tình trong công tác chuyên môn, có ý thức sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, có ý thức ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Học sinh hào hứng hứng thú trong các tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay hệ thống thông tin mạng đã phát triển rộng khắp phục vụ rất tốt cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. 2/ Khó khăn. TRình độ tin học của giáo viên mới dừng ở một mức độ nhất định, còn nhiều vấn đề giáo viên chưa thể tự thực hiện, khai thác để ứng dụng tốt cho tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin. Các thiết bị thiết bị được trang cấp còn hạn chế,