/13

Kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy ... vật lí 7

Upload: HuongPham.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 297|Tải về: 0

a. lý do chọn đề tài Việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy trong nhà trường nói chung đang được sự quan tâm đăc biệt của ngành giáo dục. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách phát huy những ưu thế của lĩnh vực CNTT, phải biết tận dụng nó, biế

[Ẩn quảng cáo]