/3

KTRA 1 TIẾT Lần2-HK2 LÝ 12CB MÃ ĐỀ ... ( Có ĐA)

Upload: NamDaiKa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 189|Tải về: 1

HỌ VÀ TÊN- LỚP: ----------------------------------------------- -----------------------------------------------  KIỂM TRA 1 TIẾT(HỌC KÌ I) MÔN VẬT LÝ LỚP 12CB ĐIỂM/10   Các em chọn các câu đúng A,B C hoặc D ghi vào phiếu trả lời ở trang sau: Câu 1: Chọn câu đúng : A. Tia X có thể được

[Ẩn quảng cáo]