/3

KTRA 1 TIẾT Lần2-HK2 LÝ 12CB MÃ ĐỀ ... ( Có ĐA)

Upload: NamDaiKa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 90|Tải về: 0

HỌ VÀ TÊN- LỚP: ----------------------------------------------- -----------------------------------------------  KIỂM TRA 1 TIẾT(HỌC KÌ I) MÔN VẬT LÝ LỚP 12CB ĐIỂM/10   Các em chọn các câu đúng A,B C hoặc D ghi vào phiếu trả lời ở trang sau: Câu 1: Chọn câu đúng : A. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện. B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra. C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Biết a = 1mm, D = 2m; λ = 0,6μm.Vân tối thứ tư cách vân sáng chính giữa một khoảng là: A. 4,8mm B. 3,6mm C. 4,2mm D. 6,6mm Câu 3:Trong thí nghiệm Iâng. Biết λ = 0,6μm, a = 2mm, D = 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 25,6mm. Số vân sáng quan sát được trên màn (kể cả hai biên nếu có) là: A. 43 B. 41 C. 23 D. 21 Câu 4: Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính buồng tối là: A. tập hợp nhiều chùm tia song song màu trắng. B. chùm phân kì gồm nhiều màu đơn sắc khác nhau. C. tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu. D. chùm tia hội tụ gồm nhiều màu đơn sắc khác nhau. Câu 5: Trong thí nghiệm I-âng, với bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6μm, thì khoảng vân đo được là i = 0,42mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ λ2, thì khoảng vân đo được là 0,385mm. Vậy bứớc sóng λ2 là: A. 0,52μm B. 0,64μm C. 0,7μm D. 0,55μm Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm. Khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là : A. (=068(m B. (=0,40(m C. (=0,72(m D. (=0,45(m Câu 7: Chọn câu trả lời sai. Quang phổ vạch phát xạ: A. bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng biệt trên một nền tối. B. bao gồm một hê thống các dải màu liên tục xuất hiện trên một nền tối. C. của các nguyên tố khác nhau thì cũng khác nhau về số lượng các vạch, vị trí các vạch, độ sáng tỉ đối giữa các vạch. D. đặc trưng cho mỗi nguyên tố hóa học khi ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp phát ra. Câu 8: Mạch dao động LC lý tưởng có chu kỳ T liên hệ với điện tích cực đại Q0 và cường độ dòng điện cực đại I0 theo công thức: A. T = 2(.I0/Q0 B. T = 2(.Q0.I0 C. T = 2(.Q0/I0 D. T = 2(/Q0.I0 Câu 9: Mạch dao động LC lý tưởng đang dao động tụ do biết điện tích cực đại trên tụ Q0 và dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 . Tính bước sóng của sóng điện từ phát ra : A. 6.108( Q0/I0 B. 6.108( Q0.I0 C. 3.108( Q0/I0 D. 3.108( I0/Q0 Câu 10: Chọn phát biểu sai: A. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. D. Vận tốc truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là khác nhau. Câu 11: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân đo được trên màn là i = 1,5mm. Vị trí vân tối thứ năm trên màn là: A. xT = 9,75mm B. xT = 8,25mm C. xT = 6,75mm D. 9,25 mm Câu 12: Tia X có bước sóng 0,25nm, so với tia tử ngoại bước sóng 0,3μm thì có