/60

Kỹ năng ra quyết định

Upload: ThinNguyenVan.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 445|Tải về: 7

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH • I/ KHÁI NIỆM CHUNG1 Khái niệm • Ra quyết định liên quan đến giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề cần phải ra quyết định Vì vậy không cần thiết phải tách hai từ này ra Chúng ta sẽ đồng thời xem xét việc giải quyết vấn đề và việc ra quyết định • Nhà quản trị luôn luôn ra q

[Ẩn quảng cáo]