Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/60

Kỹ năng ra quyết định

Lượt xem:294|Tải về:6|Số trang:60 | Ngày upload:22/02/2013

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH • I/ KHÁI NIỆM CHUNG1 Khái niệm • Ra quyết định liên quan đến giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề cần phải ra quyết định Vì vậy không cần thiết phải tách hai từ này ra Chúng ta sẽ đồng thời xem xét việc giải quyết vấn đề và việc ra quyết định • Nhà quản trị luôn luôn ra quyết định, và ra quyết định là một trong những kỹ năng chủ yếu của nhà quản trị Bạn luôn luôn được mời ra quyết định và thực hiện quyết định Chất lượng và kết quả của quyết định của bạn có khả năng