/8

ky nang soan thao van ban

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 418|Tải về: 5

HƯỚNG DẪNMột số kỹ năng trong công tác soạn thảo văn bản và trình bày văn bảnthường dùng trong hệ thống Đoàn.I.       KHÁI QUÁT CHUNG:1.     Khái niệm: - Văn bản nói chung là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ hay ký hiệu nhất định. Tuỳ theo từng lĩnh vực hoạt đọng quản lý cụ thể đối với các mặt đời sống xã hội mà văn bản có những nội dung, hình thức khác nhau.- Văn bản của Đoàn là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của các tổ chức Đoàn,. do cấp bộ Đoàn, các tổ chức cơ quan có thẩm quyền của Đoàn ban hành theo quy định của điều lệ Đoàn và của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.- Hệ thống văn bản của Đoàn gồm toàn bộ các văn bản được sử dụng trong hoạt động của tổ chức Đoàn.-...