/5

Làm quen chữ viết B, D, Đ

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1336|Tải về: 14

LÀM QUEN CHỮ VIẾT :Chủ đề : RAU Củ Đề tài : Nhóm chữ b, d, đ (lần 1)I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :Hình thành cho trẻ biểu tượng nhóm chữ b, d, đ qua các kiểu chữ in thường, viết thường.Nhận biết và phát âm rõ chữ b, d, đ.Phát triển khả năng quan sát, so sánh, suy đoán đối chiếu từ qua trò chơi.Giáo dục tr

[Ẩn quảng cáo]