Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Làm quen chữ viết B, D, Đ

Lượt xem:997|Tải về:10|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

LÀM QUEN CHỮ VIẾT :Chủ đề : RAU Củ Đề tài : Nhóm chữ b, d, đ (lần 1)I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :Hình thành cho trẻ biểu tượng nhóm chữ b, d, đ qua các kiểu chữ in thường, viết thường.Nhận biết và phát âm rõ chữ b, d, đ.Phát triển khả năng quan sát, so sánh, suy đoán đối chiếu từ qua trò chơi.Giáo dục trẻ tích cực hợp tác thỏa thuận cùng tham gia hoạt động.II/. CHUẨN BỊ :* Đồ dùng của cô :Môi trường hoạt động có tranh và từ b, d, đ (viết các kiểu chữ in thường, viết thường) Tranh vẽ : Lão địa chủ, anh nông dân, bó tre và các từ tương ứng ….Những hình ảnh đồ vật bắt đầu bằng chữ b, d, đ.* Đồ dùng của trẻ :Các nét thẳng, nét móc tròn , nét ngang đủ số lượng trẻ.III/. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :Hoạt động của côDự kiến...