Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Lập kế hoạch cá nhân

Lượt xem:240|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Tiết 52 LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Ngày soạn: 1 Ngày giảng: Lớp giảng: 10B1 Sĩ số: A. Mục tiêu bài học Qua giờ giảng, giúp HS: Nắm được yêu cầu cảu một bản kế hoạch cá nhân Biết xác định mục tiêu, định liệu kế hoạch khoa học và viết thành bản kế hoạch cá nhân Có ý thức và thói quen làm việc theo kế hoạch một cách khoa học B. Phương tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế bài giảng C. Cách thức tiến hành GV tổ chức theo PP trao đổi thảo luận và thực hành D. Tiến trình giờ giảng 1. ổn định 2. KTBC 3. GTBM 4. Hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy và Trò Yêu cầu cần đạt   GV: trong cuộc sống của mỗi cá nhân có nhiều hoạt động diễn ra trong ngày tháng năm, muốn làm tốt và có kết quả nhất thiết phải lập kế hoạch cá nhân Vậy mục đích của việc lập kế hoạch cá nhân là gì? HS trả lời GV ghi bảng GV: nếu thiếu kế hoạch cá nhân mọi việc trở nên lộn xộn, cuộc sống sinh hoạt thiếu khoa học, ảnh hưởng tới sức khoẻ và hiệu quả công việc Theo em lập kế hoạch cá nhân là gì? GV: nội dung của 1 bản kế hoạch cá nhân rất phong phú và đa dạng GV: yêu cầu khi lập kế hoạch cá nhân? GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK GV yêu cầu HS viết sau đó thu chấm điểm I. Mục đích và ý nghĩa của kế hoạch cá nhân - Mục đích: để tổ chức cuộc sống một cách khoa học, để làm việc, sinh hoạt và học tập có hiệu quả - Kế hoạch cá nhân là toàn bộ những dự định của mỗi người về những công việc sẽ làm với mục tiêu cách thức, trình tự và thời gian tiến hành II. Nội dung của kế hoạch cá nhân 1. Nội dung công việc cần làm 2. Mục tiêu 3. Thời gian (bắt đầu và kết thúc) 4. Cách thức tiến hành 5. Dự kiến kết quả -> không thể thiếu * Yêu cầu: - Kẻ bảng, lời văn ngắn gọn - Tính khoa học: các công việc phải được sắp xếp theo trình tự hợp lí - Tính cụ thể: về nội dung công việc, thời gian thực hiện III. Cách làm kế hoạch cá nhân - Gồm 2 phần (ngoài tiêu đề) + Phần I: nêu 1 số thông tin người viết + Phần II: nêu nội dung công việc, thời gian, địa điểm, dự kiến kết quả * Lưu ý: phần tiêu đề cần ghi rõ đó là kế hoạch cá nhân của một tuần, tháng hay năm IV. Luyện tập 1. Bài tập 1 - Đây là thời gian biểu của 1 ngày, chỉ là những công việc sẽ làm, không có phần dự kiến, địa điểm và kết quả công việc 2. Bài tập 2 và 3   5. Củng cố và dặn dò Đọc thêm thơ Hai - cư