Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG với Java Kết tập

1 1 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA Nguyễn Thị Thu Trang trangntt-fit@mail hut edu vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm Chương 07 Kết tập 2 © Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT Mục tiêu của bài học Sau khi kết thúc bài học, sinh viên có thể: „ Chỉ ra được bản chất của kết tập „ Mô tả các khái niệm cơ bản liên quan đến kết tập „ Biểu diễn được kết tập trên UML „ Sử dụng các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java 3 © Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FI

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:178|Tải về:5|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: