Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Lễ trưởng thành đội

Lượt xem:279|Tải về:3|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘIKHÁI NIỆM:Trưởng thành:Là sự công nhận một quá trình, một giai đoạn rèn luyện của con người, hội tụ đầy đủ các yếu tố về sự phát triễn tâm lý, tự nhiên và xã hội của con người do xã hội, tổ chức công nhận.Lễ trưởng thành Đội:Là buổi lễ công nhận người Đội viên đã trải qua quá trình rèn luyện và hội tụ đầy đủ các yếu tố về tâm sinh lý, tự nhiên và xã hội.Trưởng thành Đội là giai đoạn cuối của Đội và cũng là giai đoạn đầu của Đoàn.Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:Ýù nghĩa, mục đích:Nhằm công nhận các em Đội viên đã có quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Đội. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ Đội viên trở thành người Thanh niên, Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh....