Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

LỊCH SỬ 7, BÀI 3

Lượt xem:215|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Bài 3CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂUA.MỤC TIÊU1.Kiến thức-Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng.-Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu bấy giờ.2.Kĩ năng-Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong Kiến.3.Tư tưởng-Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người: XHPK lạc hậu lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB.-Phong trào văn hóa Phục hưng đã đem lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hóa nhân loại.B.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC-Bản đồ châu Âu.-Tranh ảnh về thời kì văn hóa Phục hưng.C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC1.Ôån định lớp:2.Kiểm tra bài cũ:-Kể...