DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/2

LỊCH SỬ 7, BÀI 3

Upload: MaHaNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 222|Tải về: 0

Bài 3CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂUA.MỤC TIÊU1.Kiến thức-Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng.-Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu