Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

LỊCH SỬ 7, BÀI 3

Bài 3CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂUA.MỤC TIÊU1.Kiến thức-Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng.-Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu bấy giờ.2.Kĩ năng-Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong Kiến.3.Tư tưởng-Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người: XHPK lạc hậu lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB.-Phong trào văn hóa Phục hưng đã đem lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hóa nhân loại.B.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC-Bản đồ châu Âu.-Tranh ảnh về thời kì văn hóa Phục hưng.C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC1.Ôån định lớp:2.Kiểm tra bài cũ:-Kể...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:109|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: