/3

lịch sử 8 bài 10

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 455|Tải về: 0

Tuần 8Tiết 15Bài 10:TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX -ĐẦU THẾ KỈ XXI MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức-Nguyên nhân TQ trở thành thuộc địa nửa PK, sự suy yếu của triều mãn Thanh tạo điều kiện cho các ĐQ xâu xé TQ-Các phong trào đấu tranh của nhân dân TQ chống PK, ĐQ cuối XIX đầu XX2 Tư tưởng-Có thái độ đúng đắn phê phán triều Mãn Thanh-Khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân TQ3 Kĩ năng-Biết nhận xét đánh giá nhiệm vụ của triêu đình PK.-Biết sử dụng bản đồ trình bày các cuộc khởi nghĩaII THIẾT BI, TƯ LIỆU DẠY-HỌC-Bản đồ TQ ...Cuộc k/n Nghĩa Hoà đoàn.III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY1 ổn định lớp2 Kiểm tra bài cũ? Nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ấn Độ? Vì sao các phong trào đó thất bại3Giới thiệu bài mới...Là một đất nước rộng lớn đông dân chiếm 1/4 S Châu á và...