/3

lịch sử 8 bài 10

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 802|Tải về: 0

Tuần 8Tiết 15Bài 10:TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX -ĐẦU THẾ KỈ XXI MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức-Nguyên nhân TQ trở thành thuộc địa nửa PK, sự suy yếu của triều mãn Thanh tạo điều kiện cho các ĐQ xâu xé TQ-Các phong trào đấu tranh của nhân dân TQ chống PK, ĐQ cuối XIX đầu XX2 Tư tưởng-Có thái độ đúng đắn

[Ẩn quảng cáo]