/3

lịch sử 9 tiet 33

Upload: MiMiNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 582|Tải về: 3

Ngày: 10/ 03/2009Ngày giảng: 13/3.2009Tiết 33 Bài 26:Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toànquốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thức: - Cho Hs rõ những hiểu biết về giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến dịch Biên giới 1950. Từ đó chúng ta già

[Ẩn quảng cáo]