/3

lịch sử 9 tiet 33

Upload: MiMiNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 332|Tải về: 2

Ngày: 10/ 03/2009Ngày giảng: 13/3.2009Tiết 33 Bài 26:Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toànquốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thức: - Cho Hs rõ những hiểu biết về giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến dịch Biên giới 1950. Từ đó chúng ta giành được thế chủ động trên khắp các chiến trường. Đế quốc Mĩ can thiệp vào Đông Dương2. Về tư tưởng: - Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết giữa 3 nước Đông Dương3. Kỹ năng: - Phân tích, đánh giá, nhận định các âm mưu của Pháp – Mĩ- Sử dụng bản đồ: Chiến dịch biên giới 1950II. Thiết bị dạy học: -Bản đồ: Chiến dịch biên giới 1950- Các tranh ảnh trong sách giáo khoa phóng toIII. Các bước lên lớp:1. định lớp2. Bài cũ: Kết quả, ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc 1947?3. Bài...