/6

Lịch sử địa phương : Thăng Long từ ... thời Tây Sơn

Upload: HaoPengYou.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 927|Tải về: 5

Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 57: Lịch sử địa phương Thăng Long từ thời nhà Mạc đến thời Tây Sơn A. Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức: Giúp H hiểu và nắm được những điểm chính sau đây : + Những nét mới về quy hoạch Thăng Long thời Mạc và thời Lê - Trịnh . Đặc biệt là kiến thức cụm phủ chúa ven hồ Ho

[Ẩn quảng cáo]