Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/24

lich su dia phuong tinh binh thuan

Lượt xem:446|Tải về:1|Số trang:24 | Ngày upload:09/11/2012

GIÁO ÁN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNGTỈNH BÌNH THUẬN TỪ CỔ ĐẠI ĐẾN HIỆN ĐẠI(Dùng giảng dạy trong các trường THPT)IV- GIÁO ÁN LÊN LỚP:I). Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài học, yêu cầu học sinh phải nắm và hiểu được những vấn đề sau:1. Về kiến thức:- Bằng chứng về sự xuất hiện người nguyên thủy trên đất Bình Thuận.- Điều kiện tự nhiên, sự phát triển bước đầu của ngành kinh tế, cơ cấu xã hội, thể chế chính trị của thời cổ đại và trung đại.- Các bước phát triển của lịch sử và quá trình hòa nhập giữa các tộc người.- Các thành tựu về đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của dân cư Bình Thuận cổ trung đại.2. Về tư tưởng, tình cảm:- Giáo dục tình cảm gắn bó đoàn kết thương yêu nhau.- Tự hào về truyền thống lịch sử của địa phương.- Thái độ trân trọng,...