/30

LỊCH SỬ LỚP 5

Upload: LanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 276|Tải về: 0

Tuần: 1 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 1 Ngày dạy: 6/9/2006Bài dạy:“BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNHI. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:- Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. - Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên qu

[Ẩn quảng cáo]