Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/30

LỊCH SỬ LỚP 5

Lượt xem:156|Tải về:0|Số trang:30 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần: 1 MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 1 Ngày dạy: 6/9/2006Bài dạy:“BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNHI. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:- Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. - Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trong SGK phóng to (nếu có). - Bản đồ Hành chính Việt Nam. - Phiếu học tập của HS. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HSTGHoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’7’14’9’3’2. Bài mới:a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung:Hoạt động 1: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: Tình hình đất nước ta sau khi thực dân Pháp mở cuộc xâm lược. Tiến hành:-...