Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/565

Lịch sử thế giới cận đại

Lượt xem:516|Tải về:23|Số trang:565 | Ngày upload:17/01/2012

Giới thiệu về nội dungLoài người trong vòng chưa đầy một trăm năm có thể sáng tạo nên một lực lượng vật chất to lớn hơn và đồ sộ hơn tất cả các thế hệ trước cộng lại nhờ cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thế kỉ XVIII Lịch sử thế giới cận đại phương Tây còn đi vào khai thác các cuộc chiến tranh ở Bắc Mĩ và các cuộc cách mạng tư sản, nội chiến nước Mỹ Ghi lại sự thành lập của Quốc tế thứ nhất, thứ hai và Công xã Pari, bước phát triển của phong trào công nhân thế giới đến sự bùng nổ của chiến tranh