/4

Lời điếu tiễn biêt thày giáo Nguyễn Duy Hùng trường THCS Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Upload: HongnhungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1144|Tải về: 5

LỜI ĐIẾU CỦA TRƯỜNG THCS THƯỢNG BẰNG LA- HUYỆN VĂN CHẤN – TỈNH YÊN BÁI TẠI LỄ TANG NHÀ GIÁO NGUYỄN DUY HÙNG- Kính thưa toàn thể tang quyến!- Kính thưa các đ/c lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể và địa phương;- Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị....Nhà giáo Nguyễn Duy Hùng của c

[Ẩn quảng cáo]