/1

Lời Tuyên Thệ Của Đảng Viên Trẻ

Upload: HongnhungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4200|Tải về: 24

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến củ

[Ẩn quảng cáo]