/1

Lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng

Upload: HongnhungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8199|Tải về: 45

LỜI TUYÊN THỆ TRONG LỄ KẾT NẠP ĐẢNGKính thưa các đồng chí!Sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng, hôm nay tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Bác Hồ, tôi xin hứa:1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm

[Ẩn quảng cáo]