Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng

Lượt xem:7167|Tải về:42|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

LỜI TUYÊN THỆ TRONG LỄ KẾT NẠP ĐẢNGKính thưa các đồng chí!Sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng, hôm nay tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Bác Hồ, tôi xin hứa:1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 3. Liên hệ chặt chẽ...