/16

Lop 8 - Unit 14 - read

Upload: MichKhongDinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 679|Tải về: 3

welcome to our class ! Unit 14 Period 84: READ (page 134) Wonders of the world. I. Vocabulary. - Compile (v): biên soạn - Hanging Gardens of Babylon (n): vườn treo Babylon - Statue of Zeus (n): tượng thần Dớt - Greece (n): nước Hy Lạp - Claim (v): khẳng định - Greek (n): người Hy

[Ẩn quảng cáo]