Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/31

ltdh 2012

Lượt xem:183|Tải về:0|Số trang:31 | Ngày upload:18/07/2013

Mình tặng bạn. Đây là bộ tài liệu mình tổng hợp và biên soạn được. File Hóa chuyên đề - 300 MB http://www.mediafire.com/?sit4qji2h5ga9 File Toán chuyên đề - 200 MB http://www.mediafire.com/?lu6ohsmekm8v1 40 GB bài giảng hocmai.vn – trường trực tuyến ….. http://www.mediafire.com/?ysf07e4yk5js1 25 GB học làm giàu + tạo động lực. http://www.mediafire.com/?xc2b6v1dqfdc2 Cách down load + gộp file http://www.mediafire.com/?lzo9cpo10cqqzvr http://www.mediafire.com/?hbrc7xpr2ry4cp2 http://www.mediafire.com/?dtcuv0p2duiclmf Nếu hay => Gửi cho bạn bè nhé. Thanks CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là A. n > 0, a  0, m  1. B. n  0, a  0, m  1. C. n > 0, a > 0, m > 1. D. n  0, a > 0, m  1. CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m hay Cn+m H2n+2-2a Om => n+ m ≥ 1 “Số C ≥ 1 ; m≥ 1 “andehit luôn có oxi” => n ≥ 0, Ngoài ra a = tổng số pi + vòng trong gốc hidrocabon => a ≥ 0, =>B “xem lại chuyên đề 1 cách xác định CTTQ của mọi chất” Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Để có pứ tráng gương => X phải có gốc - CHO ; Vì X có 1 Oxi => có 1 gốc CHO Đồng phân C5H10O “Có k = 1 ; gốc CHO => gốc hidrocacbon no” C – C – C – C – CHO ; C – C(C) – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C ; C – (C)C(CHO) – C 4 đp => C Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Xeton “ – C(O) – “ C5H10O có k = 1 “Là gốc – C(O) – “ Đồng phân : C – C(O) – C – C – C ; C – C – C(O) – C – C ; C – C(C) – C(O) – C => 3 đp => C Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ? A. 6. B. 7. C. 8. D. 9. Bài 2 => có gốc - CHO Đp : C – C – C – C – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C – C ; C – C – C(CHO) – C – C C – C(C) – C – C – CHO ; C – (C)C(C) – C – CHO ; C – C(C) – C(C) – CHO C – (C)C(CHO) – C – C ; C – C(C) – C(CHO) – C => 8 đp => C “Bạn nên ghi ra giấy để thấy rõ hơn” Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Ancol + CuO => andehit => Ancol bậc I “ OH gắn với C bậc I” C – C – C – C – C – OH ; C – C(C) – C – C – OH ; C – C – C(C) – C – OH ; C – (C)C(C) – C – OH 4 đp => D Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là A. C8H12O4. B. C4H6O. C. C12H18O6. D. C4H6O2. Andehit no , đa chức => Số pi = số gốc CHO = số Oxi “Vì đa chức => R – (CHO)m” => D có k