Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

ltdh 2012

Lượt xem:121|Tải về:0|Số trang:10 | Ngày upload:18/07/2013

Mình tặng bạn. Đây là bộ tài liệu mình tổng hợp và biên soạn được. File Hóa chuyên đề - 300 MB http://www.mediafire.com/?sit4qji2h5ga9 File Toán chuyên đề - 200 MB http://www.mediafire.com/?lu6ohsmekm8v1 40 GB bài giảng hocmai.vn – trường trực tuyến ….. http://www.mediafire.com/?ysf07e4yk5js1 25 GB học làm giàu + tạo động lực. http://www.mediafire.com/?xc2b6v1dqfdc2 Cách down load + gộp file http://www.mediafire.com/?lzo9cpo10cqqzvr http://www.mediafire.com/?hbrc7xpr2ry4cp2 http://www.mediafire.com/?dtcuv0p2duiclmf Nếu hay => Gửi cho bạn bè nhé. Thanks CHUYÊN ĐỀ 4 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN Câu 1: Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá : A. sp. B. sp2. C. sp3. D. sp2d. SGK 11 – NC – 186 => B Câu 2: Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra : A. 2 liên kết pi riêng lẻ. B. 2 liên kết pi riêng lẻ. C. 1 hệ liên kết pi chung cho 6 C. D. 1 hệ liên kết xigma chung cho 6 C. SGK 11 – NC – 186 => C Câu 3: Trong phân tử benzen: A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng. B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C. C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng. D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng. SGK 11 – NC – 187 => A Câu 4: Cho các công thức :  (1)  (2)  (3) Cấu tạo nào là của benzen ? A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (3). D. (1) ; (2) và (3). SGK 11 – NC – 187 => D “Thực chất cái (2) chỉ là mở rộng 1 C có H” , (1) và (3) có SGK Câu 5: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là: A. CnH2n+6 ; n 6. B. CnH2n-6 ; n 3. C. CnH2n-6 ; n  5. D. CnH2n-6 ; n  6. SGK 11 – NC – 187 => D Hoặc xem lại phần xác định CT chuyên đề 1 : => benzen có 3 pi và 1 vòng => a = 4 “a là tổng pi + vòng” => CnH2n+2 – 2.a = CnH2n+2 - 6 Câu 6: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là: A. 8 và 5. B. 5 và 8. C. 8 và 4. D. 4 và 8. Siren => C8H8 “SGK 11 – NC 194” => n = 8 và 2n + 2 – 2a = 8 “số C = 8 ; số H = 8” ( 2.8 + 2 – 2a = 8 ( a = 5 => A Câu 7: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với naptalen, giá trị của n và a lần lượt là: A. 10 và 5. B. 10 và 6. C. 10 và 7. D.10 và 8. Tương tự câu 7 => naptalen : C10H8 “SGK 11 NC – 195” => C Câu 8: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen ? A. C10H16. B. C9H14BrCl. C. C8H6Cl2. D. C7H12. Chứa vòng benzen => k ≥ 4 “vì vòng benzen có 3 pi + 1 vòng” ADCT tính k “tổng pi + vòng” xem ở chuyên đề 1 Xét A : k = (2.10 – 16 + 2) / 2 =3 loại Xét B : k = (2.9 – 14 +2 – 2)/2 = 2 loại Xét C : k = (2.8 – 6 + 2 – 2)/2 = 5 >4 => Thỏa mãn => C Xét D : k = (2.7 – 12 + 2)/2 = 2 loại Câu 9: Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ? A. C8H10. B. C6H8. C.