/16

ltdh 2012

Upload: ThuHuongNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 111|Tải về: 0

Mình tặng bạn. Đây là bộ tài liệu mình tổng hợp và biên soạn được. File Hóa chuyên đề - 300 MB http://www.mediafire.com/?sit4qji2h5ga9 File Toán chuyên đề - 200 MB http://www.mediafire.com/?lu6ohsmekm8v1 40 GB bài giảng hocmai.vn – trường trực tuyến ….. http://www.mediafire.com/?ysf07e4yk5js1 25 GB học làm giàu + tạo động lực. http://www.mediafire.com/?xc2b6v1dqfdc2 Cách down load + gộp file http://www.mediafire.com/?lzo9cpo10cqqzvr http://www.mediafire.com/?hbrc7xpr2ry4cp2 http://www.mediafire.com/?dtcuv0p2duiclmf Nếu hay => Gửi cho bạn bè nhé. Thanks CHUYÊN ĐỀ 2 : HIĐROCACBON NO Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2. B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3. C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl. D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3. 2 - clo - 3 – metylpentan “Đánh số gần halogen trước” => Cl ở số 2 ; Metyl ở số 3 ; pentan => Mạch chính có 5C “SGK 11- nâng cao 109 ; Câu thần chú : Mẹ - Em – Phải – Bón – Phân – Hóa – Hợp - Ở - Ngoài – Đồng 1 2 3 4 5 CH3 – CH(Cl) – CH(CH3) – CH2 – CH3 Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ? A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân “SGK 11 nâng cao – 139” “Nhớ 4 thằng đầu tiên” => C5H12 có 3 đồng phân CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 ; CH3 – (CH3)C(CH3) – CH3; Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ? A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân “SGK 11 nc – 139” => C6H14 có 5 đồng phân. => C CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 –CH3 ; CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH3; CH3 – CH(CH3) – CH(CH3)-CH3 ; CH3 – (CH3)C(CH3) - CH2 –CH3 => 5 đp => C Xem lại file viết đồng phân + CT tính đồng phân : Down load ở file trên . Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ? A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân. C4H9Cl có k = (2.4 – 9 +2 -1)/2 = 0 “Tính liên kết pi + vòng – độ bất bão hòa” CxHyOzNtXuNav… k =(2x-y+t+2 – u – v )/2 “X là halogen” không có liên kết pi hay vòng CH2(Cl) – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(Cl) – CH2 – CH3 ; CH2Cl – CH(CH3) – CH3 ; CH3 – (CH3)CCl – CH3 ; => 4 đp => B Xem lại file viết đồng phân + CT tính đồng phân : Down load ở file trên . Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl ? A. 6 đồng phân. B. 7 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 8 đồng phân. C5H11Cl có k = (2.5 – 11 + 2 – 1)/2 = 0 => không có liên kết pi hay vòng; CH2(Cl) – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH(Cl) – CH2 – CH2 – CH3 ; CH3 – CH2 – CH(Cl) – CH2 – CH3 ; CH2(Cl) – CH(CH3) – CH2 – CH3 ; CH2(Cl) – CH2 – (CH3)CH – CH3 ; CH2(Cl) – CH2 – CH(CH3) – CH3 ; CH3 – CH(Cl) – CH(CH3) – CH3 ; CH2(Cl) – (CH3)C(CH3) – CH3 ; “Xem theo thứ tự từ trái sang phải”