Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

lua chon trat tu tu trong cau

Lượt xem:550|Tải về:1|Số trang:6 | Ngày upload:10/11/2012

Tiếng Việt Bài 28Lựa chọn trật tự từ trong câuA.Mục tiêu: - Trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về trật tự từ trong câu, cụ thể là: - Khả năng thay đổi trật tự từ. - Hiệu quả diễn đạt của những trrật tự từ khác nhau. - Hình thành ở học sinh ý thức lựa chọn trật tự từ trong nói, viết cho phù hợp với yêu cầu phản ánh thực tế và diễn tả tư tưởng, tình cảm của bản thân.B.Chuẩn bị: -GV: Đọc, nghiên cứu, soạn bài. Chuẩn bị bảng phụ ghi các ngữ liệu Sưu tầm, tham khảo các tài liệu có liên quan - HS: Đọc trước bài, trả lời các câu hỏi SGKC.Lên lớp: * ổn định tổ chức. * Kiểm tra bài cũ. * Bài mới: Trong giao tiếp, khi nói,viết ta truyền đạt thông tin bằng phán đoán. Đó không chỉ phản ánh sự việc được nói...