/6

lua chon trat tu tu trong cau

Upload: ThanhQuangDang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 897|Tải về: 3

Tiếng Việt Bài 28Lựa chọn trật tự từ trong câuA.Mục tiêu: - Trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về trật tự từ trong câu, cụ thể là: - Khả năng thay đổi trật tự từ. - Hiệu quả diễn đạt của những trrật tự từ khác nhau. - Hình thành ở học sinh ý thức lựa chọn trật tự từ trong nói, viết cho p

[Ẩn quảng cáo]