/27

Luat bao ve cham soc tre em

Upload: AnhDung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 339|Tải về: 0

chính phủ_________cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố :36/2005/NĐ-CP________________________________________________________________TH.310bHà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2005 NGHị địNH của chính phủQuy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em_____Chính phủCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, NGHị địNH :Chương INhững QUY địNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em về đối tượng trẻ em được hưởng các quyền và thực hiện bổn phận, các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đăng ký khai sinh và xác định cha mẹ cho trẻ em,...