Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/41

Luat BHXH

Lượt xem:226|Tải về:0|Số trang:41 | Ngày upload:09/11/2012

Quốc hộiLuật số: 71/2006/QH11Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQuốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamKhoá XI, kỳ họp thứ 9(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) Luật bảo hiểm xã hộiCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này quy định về bảo hiểm xã hội. Chương Inhững quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm...