/11

Luat bong chuyen

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 354|Tải về: 1

CHƯƠNG 3: THỂ THỨC THI ĐẤU ĐIỀU 6: ĐƯỢC 1 ĐIỂM, THẮNG 1 HIỆP VÀ THẮNG 1 TRẬN 6.1. Được một điểm: 6.1.1. Được một điểm khi: 6.1.1.1. Bóng chạm sân đối phương (Điều 9.3; 11.1.1). 6.1.1.2. Do đội đối phương phạm lỗi (Điều 6.1.2; Hình 11) 6.1.1.3. Đội đối phương bị phạt (Điều 17.2.3; 22.3.1). 6.1.2. Phạ

[Ẩn quảng cáo]