/11

Luat bong chuyen

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 190|Tải về: 0

CHƯƠNG 3: THỂ THỨC THI ĐẤU ĐIỀU 6: ĐƯỢC 1 ĐIỂM, THẮNG 1 HIỆP VÀ THẮNG 1 TRẬN 6.1. Được một điểm: 6.1.1. Được một điểm khi: 6.1.1.1. Bóng chạm sân đối phương (Điều 9.3; 11.1.1). 6.1.1.2. Do đội đối phương phạm lỗi (Điều 6.1.2; Hình 11) 6.1.1.3. Đội đối phương bị phạt (Điều 17.2.3; 22.3.1). 6.1.2. Phạm lỗi Khi một đội có hành động đánh bóng sai luật hoặc phạm luật bằng hành động nào khác thì trọng tài thổi còi phạm lỗi xét mức phạm lỗi và quyết định phạt theo luật. 6.1.2.1. Nếu hai hay nhiều lỗi xảy ra liên tiếp thì chỉ tính lỗi đầu tiên. 6.1.2.2. Nếu hai đội cùng phạm hai hoặc nhiều lỗi thì xử hai đội cùng phạm lỗi. Đánh lại pha bóng đó. 6.1.3. Hậu quả của thắng một pha bóng. Một pha bóng là chuỗi các hành động đánh bóng tính từ thời điểm người phát bóng đánh chạm bóng...