/37

LUẬT BÓNG CHUYỀN-MỚI NHẤT

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2542|Tải về: 44

UỶ BANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHỂ DỤC THỂ THAOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***-----------o0o-----------Số:488/QĐ-UBTDTTHà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2007  QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Luật bóng chuyền và Luật bóng chuyền bãi biển Quốc tếBỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO - C

[Ẩn quảng cáo]