/11

Luật GD-2009

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 372|Tải về: 0

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------Số: 44/2009/QH12Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều th

[Ẩn quảng cáo]