/19

Luật phòng chống HIV_AIDS

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 621|Tải về: 5

Luật số: 64/2006/QH11CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQUỐC HỘINƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhoá XI, Kỳ họp thứ 9(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)LUẬTPHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)Căn c

[Ẩn quảng cáo]