/4

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Upload: ThoiLamAnh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 987|Tải về: 1

Tiết 38-39Ngày dạy:..... Văn họcLục vân tiên cứu kiều nguyệt nga(Trích: Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)A- Kết quả cần đạt. 1. Kiến thức: nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, sự nghiệp và vị trí của Nguyễn Đình Chiểu, kể được tóm tắt cốt truyện Lục Vân Tiên để có thể học tốt 2 đoạn trích. Qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, hiểu được khát vọng vì nghĩa giúp người, cứu người của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật chính Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. 2. Rèn kỹ năng đọc truyện thơ Nôm, phân tích cách kể chuyện và xây dựng nhân vật.B. Chuẩn bị: Giáo viên nghiên cứu tài liệu thiết kế bài giảng. Tác phẩm Lục Vân Tiên, tranh chân dung Nguyễn Đình Chiểu, một số bài viết về Nguyễn Đình Chiểu của Phạm Văn Đồng, Trần Văn Giàu...Học sinh: Học & soạn bài...