/4

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Upload: ThoiLamAnh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2310|Tải về: 3

Tiết 38-39Ngày dạy:..... Văn họcLục vân tiên cứu kiều nguyệt nga(Trích: Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)A- Kết quả cần đạt. 1. Kiến thức: nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, sự nghiệp và vị trí của Nguyễn Đình Chiểu, kể được tóm tắt cốt truyện Lục Vân Tiên để có thể học tốt 2 đoạn trích.

[Ẩn quảng cáo]