/3

Luyen tap Phuong trinh duong thang

Upload: QuynhDao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 363|Tải về: 1

Tiết 33-34 Câu hỏi và bài tập Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức về đường thẳng Gv yêu cầu học sinh điền vào các chỗ trống( Phát cho 4 nhóm điền vào ) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua M0(x0;y0) có véc tơ chỉ phương là ......................................

[Ẩn quảng cáo]