/1

Luyện Tập S và H2S (xem được)

Upload: BuiNgocAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 447|Tải về: 4

BÀI TẬP LƯU HUỲNH VÀ HIDROSUNFUA Bài 1: Nung nóng một hỗn hợp gồm 6,4g S và 1,3g Zn trong bình kín đến phản ứng hoàn toàn. Hãy xác định thành phần định tính và định lượng của hỗn hợp sau phản ứng trên? Đs: 1,94g ZnS và 5,76g S dư Bài 2: Nung 11,2g Fe, 26g Zn với một lượng dư lưu huỳnh thu lấy sản

[Ẩn quảng cáo]