/2

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2725|Tải về: 14

Tiết theo PPCT 102LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN A. Mục tiêu bài học giúp HS: 1. Ôn tậo củng cố về kiến thức, kĩ năng thao tác lập luận bình luận 2. Vận dụng kĩ năng thao tác lập luận bình luận vào việc nhận xét, đánh giá, bàn luận một số vấn đề cụ thể. 3. Rèn luyện các thao tác tư duy suy lí

[Ẩn quảng cáo]