/6

luyện tập tia phân giác của một góc

Upload: HoaiHuuTinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1548|Tải về: 7

Tiết 22 : (Tia phân giác của một góc) A-MỤC TIÊU -Kiểm tra và khắc sâu kiến thức về tia phân giác của một góc -Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về tính góc, kỹ năng áp dụng tính chất về tia phân giác của một góc để làm bài tập -Rèn kỹ năng vẽ hình B-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HOC SINH - Giáo viên: Phấn màu, thước đo độ, thước thẳng - Học sinh: thước thẳng, thước đo độ C-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp học 2.Kiểm tra bài cũ(8phút) -Một em lên bảng làm bài tập sau: +)HS1: Định nghĩa tia phân giác +)HS2: làm bài tập (bảng phụ ) a)Vẽ góc = 1800 b)Vẽ tia phân giác ot của góc c)Tính góc , BÀI GIẢI -Hs1 -Định nghĩa: Tia phân giác của một góc là tia nằm giũa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. -HS2 a)  b) c) Ta có: = = = 90o -GV nhận xét: 3.Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung  Bài 33(SGK,T-87) (15 phút) Vẽ hai góc kề bù xoy và yox’.Biết = 130o. Gọi ot là tia phân giác của góc xoy. Tính x’ot -HS: 1 HS đọc đề bài -HS: 1 HS lên bảng vẽ hình -GV hỏi: Để tính được ta cần phải tính được những góc nào? Làm thế nào để tính được góc -HS: Ta cần biết: , -GV: hướng dẫn vẽ góc , làm thế nào để vẽ được góc -GV: tính -HS: 1 em tính cho thầy =? -GV: vậy có số đo bằng bao nhiêu? -HS: = + -GV: các em có thể tính cách khác, em nào có thể tính cách khác cho thầy?  +)Có: + = 180o (kề bù) = 180o - = 180o – 130o = 50o +) Ta có: = = = =65o (Vì ot là tia phân giác của ) +) = + = 50o+ 65o= 115o (Vì oy nằm giũa tia ox’ và ot) *cách 2: Ta có: = 180o - = 180o – 65o = 115o  Hoạt động của thầy và trò Nội dung  Bài 34(SGK,Tr-87) (10 phút) Vẽ hai góc kề bù xoy, yox’.Biết = 100o. Gọi ot là tia phân giác của góc , ot’ là tia phân giác của góc . Tính , , -HS: 1 học sinh đọc đề bài -HS: 1 học sinh lên bảng vẽ hinh -GV: để tính được ta cần tính được những góc nào? -HS: ta cần biết , , , -GV: tính:  -GV: hướng dẫn cách vẽ góc kề bù (tương tự bài 33) (ox’ là tia đối của tia ox) -GV: không yêu cầu chứng minh tia oy nằm giữa hai tia ot và ot’  +) Ta có: = 180o – 100o = 80o = = 40o ( Vì ot là tia phân giác của ) +) = 180o – 40o = 140o ( hoặc = 100o + 40o = 140o) +) = = 50o +) = 80o + 50o = 130o ( = + ) +) = + = 50o + 40o = 90o  Hoạt động của thầy và trò Nội dung  Bài 36(SGK, Tr- 87) ( 10 phút Cho hai tia oy và oz cùng nằn trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox. Biết = 30o, = 80o, Vẽ tia phân giác om của , vẽ tia phân giác on của . Tính góc -HS: 1 hoc sinh đọc đề bài -HS: 1 hS trả lời Câu hỏi: đầu bài cho những gì?, hỏi gì? -GV: cho tia oy, oz nằm trên một nửa mặt phẳng có